PLEASE  NOTE!!

SWELLENDAM ANIMAL HOSPITAL /DIEREHOSPITAAL

Good Day

The Practice will be closed 27 February due to stock take.

We will be available for emergencies.

Thank you

Swellendam Animal Hospital

LET WEL!!

Goeie Dag

Die Praktyk sal 27 Februarie gesluit wees vir

Voorraad opname.

Ons sal beskikbaar wees vir ongevalle.

Baie dankie

Swellendam Dierehospitaal